Medisch Engels voor zorgmedewerkers (maatwerk)

 

Dit is een maatwerk cursus op locatie of in company.
Datum en tijd in overleg!

Deze cursus wordt opmaat gegeven met de juiste Engelse woorden voor, ziekten, behandelingen en vragen voor je eigen discipline. Voor poliklinieken, huisartsenposten, verpleegkundigen en zorgmedewerkers.

Medisch Engels wordt ook als webinar aangeboden!

In de zorg zijn steeds meer patiënten die geen Nederlands spreken en Engels de voertaal is en in het Engels moet worden aangesproken. Triage en de patiënt goed te woord staan blijft lastig. “Opeens”  heb je een Engels sprekende patiënt aan telefoon, balie of op de poli. Dan moet u schakelen en kom dan maar op het woord/woorden die u wilt zeggen en nodig hebt.

Tijdens deze training gaan we heel praktisch te werk, geen rollenspellen maar wel casuïstiek!

U krijgt een reader waarmee u handvatten heeft om juiste triage te voeren bij Engelstalige patiënten en ze te woord te staan. Het is een naslagwerk  en  kan worden gebruikt  indien u een Engelstalige patiënt aan de balie of telefoon heeft. In de reader staan zinnen, vragen en verdiepingsvragen welke u kunt gebruiken. Daarnaast staan er algemene items in, welke van pas kunnen komen tijdens uw werk.

Inhoud training:

  • Triage gesprek, welke zinnen kunt u gebruiken
  • Korte theorie over de triage in het Engels
  • Werken met de reader en Engelse medische termen.
  • Casuïstiek bespreken
  • Geen rollenspel, wel casuïstiek uitspelen door de docenten
  • U kunt aangeven in welke situatie u problemen met het Engels ervaart

Kortom uw Engelse taalvaardigheid kunnen we in een avond niet vergroten, maar na het volgen van deze training heeft u duidelijke handvatten die u zullen helpen een verantwoord gesprek met de patiënt te voeren.

Deze nascholing is geaccrediteerd bij de CADP voor 2 punten.

Neem contact op voor meer informatie of te plannen data!

Wel interesse?

Heeft u wel interesse maar kunt u niet op de geplande tijd? Vul dan het formulier op de volgende link in.

Geplande cursussen

WDA Opleidingen

WDA opleidingen is al meer dan 25 jaar toon aangevend in het geven van scholing aan professionals in de zorg. Schrijf je snel in en ervaar de goede sfeer, de cursussen die aansluiten bij de werksituatie en de betrokken docenten.

Contact

  • Beursstraat 1A
  • 2411 BA Bodegraven