Omgaan met cultuurverschillen

In de huisartsenpraktijk hebben we steeds vaker te maken met verschillende culturen, hoe ga je hiermee om, wat kun je beter wel of beter niet doen/zeggen?

Migranten hechten vaak een andere waarde aan de gemeenschap dan in de Nederlandse cultuur. De rol van familie is vaak belangrijker. Maar er zijn ook verschillen, bijvoorbeeld in dagelijkse gewoonten, beleving van ziekte, omgang met de dood.

Het is daarom goed om je te realiseren dat je zelf ook uit een bepaalde cultuur komt en dat die cultuur jouw denken en handelen beïnvloedt.

Culturele verschillen vragen vooral om een open, begripvolle houding en open communicatie. Hoe beter de zorg aansluit, hoe eerder iemand zich geholpen en begrepen voelt.

Deze nascholing gaat in op bovengenoemde onderwerpen, globale inhoud:

  • Kennis en inzicht in je eigen en andere culturen
  • Cultuurverschillen begrijpen, individu of groepsgericht
  • Omgaan met gewoontes, waarden en mens-zijn

Verdiep je in iemand, in de individuele patiënt, dit alles binnen de beschikbare tijd die je als assistente hebt.

Praktische handvatten en heldere lesstof.

Deze nascholing wordt gegeven in Bodegraven, direct aan de A12 en je hebt op 18 oktober de keuze in de middag of de avond.

Je bent van harte welkom.

Wel interesse?

Heeft u wel interesse maar kunt u niet op de geplande tijd? Vul dan het formulier op de volgende link in.

Geplande cursussen

WDA Opleidingen

WDA opleidingen is al meer dan 25 jaar toon aangevend in het geven van scholing aan professionals in de zorg. Schrijf je snel in en ervaar de goede sfeer, de cursussen die aansluiten bij de werksituatie en de betrokken docenten.

Contact

  • Tolnasingel 3
  • 2411 PV Bodegraven