Verward gedrag, Webinar

Verward gedrag

Dit is een Webinar en je krijgt op de dag van het Webinar de zoomlink toegestuurd.

Verward gedrag en de weg kwijt zijn in letterlijke of spreekwoordelijke zin is niet iets dat voorbehouden is aan oudere mensen.

Psychische problemen kunnen leiden tot verward gedrag. Het kan iedereen overkomen; in de war raken. Een onverwachte gebeurtenis kan tot verwarring en heftige emoties leiden.
Een ongeval, een overlijden, een mishandeling of getuige zijn van een heftige gebeurtenis; het kan leiden tot trauma’s.

Als iemand verward gedrag vertoont dan heeft dit gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Hoe gaat u hier als zorgverlener en doktersassistente hier mee om!

Er kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.

Inhoud van de avond:

  • Delier
  • Desorientatie
  • Dementie
  • Transient Global Amnesia
  • Oorzaken
  • Vroeg signalering
  • Handelen
  • Toekomst perspectief

Deze nascholing is speciaal ontwikkeld voor doktersassistenten en wordt gegeven door:

Robert Smithuis, huisarts te Gouda

Wel interesse?

Heeft u wel interesse maar kunt u niet op de geplande tijd? Vul dan het formulier op de volgende link in.

Geplande cursussen

WDA Opleidingen

WDA opleidingen is al meer dan 25 jaar toon aangevend in het geven van scholing aan professionals in de zorg. Schrijf je snel in en ervaar de goede sfeer, de cursussen die aansluiten bij de werksituatie en de betrokken docenten.

Contact

  • Tolnasingel 3
  • 2411 PV Bodegraven